Header
Telefonický kontakt
Teamviewer vzdialená pomoc
ESET Online Scanner
   Profil Firmy:
image

  
Naša firma sa zaoberá:

- predajom, servisom a modernizáciou výpočtovej
  techniky a príslušenstva počítačov

- správa počítačov a siete formou outsourcingu
  (správa serverov, počítačov, monitoring IT)

- návrhom, inštaláciou a montážou počítačových sietí

- dodávkou a inštaláciou SW (operačné systémy,
  kancelárske balíky, programy pre spracovanie
  textu, SW pre špeciálne účely), poskytovaním
  školení a poradenstva (konzultácií)
  k dodávanému SW

- dodávkou podnikových informačných systémov
  (jednoduché a podvojné účtovníctvo)
- ekonomické
  balíky pre malé a stredné firmy s pravidelnou
  aktualizáciou programového vybavenia

- dodávkou SW pre pekárske výrobne - prehľad o všetkých činnostiach v pekárni, objednávky, dodacie listy,
  fakturácia - s pravidelnou aktualizáciou programového vybavenia


- spracovaním (vedením) účtovníctva, mzdovej agendy pre firmy, zákazníkov

- zabezpečením auditu (aj priebežného)

- poskytovaním komplexných služieb: ekonomický, daňový, právny servis (konzultácie, poradenstvo)

- návrhy a realizácia, výroba www stránok, prípadne umiestnenie stránok na našom serveri

- spracovaním textových a grafických informácií, vydavateľská a publikačná činnosť (grafický návrh, spracovanie)
  v písomnej alebo elektronickej forme

- vyhotovovaním CD s Vašimi údajmi, dátami (lisovanie, napaľovanie CD) - archivácia ekonomických
  a iných údajov (napr. texty), multimédiá (video na CD), atp.

- sprostredkovaním pripojenia k Internetu, zavedenie Internetu do PC siete, realizácia údržby dát
  (úpravy a update) prostredníctvom Internetu


 
footer