Header
Telefonický kontakt
Teamviewer vzdialená pomoc
ESET Online Scanner
  Vedenie účtovníctva, prenájom ekonomického SW:
image
 

Prenájom ekonomického SW

Ponúkame možnosť vzdialeného prístupu k nášmu serveru a prenájom ekonomického SW - nemusíte kupovať a udržiavať vlastný ekonomický softvér, o všetko sa postaráme. Vám stačí iba vkladať údaje, tlačiť si doklady (faktúry, pokladničné príjmy / výdaje, skladové pohyby, atp.). To všetko iba za mesačný prenájom - s možnosťou využiť naše účtovné služby. 

Vedenie účtovníctva

Ponúkame našim zákazníkom voľné kapacity pre vedenie účtovníctva - jednoduché alebo podvojné účtovníctvo + DPH, mzdy, skladové hospodárstvo, evidencia a odpisy majetku, ... - kompletná agenda firmy.

V našej firme máme skúsenosti s vedením účtovníctva pre ziskové organizácie (bežné obchodné organizácie, s.r.o. alebo v.o.s., a.s.), špeciálne ponúkame skúsenosti pre firmy pôsobiace v oblasti cestovného ruchu, atp.

Spracovanie - vedenie účtovníctva ponúkame v priestoroch našej firmy, prípadne ponúkame možnosť dohody pravidelnej návštevy našej pracovníčky vo Vašej firme a vedenie účtovníctva priamo u Vás. 

Cenu výkonov za vedenie účtovníctva dohodneme spravidla mesačným paušálnym poplatkom. Tento sa dohodne po trojmesačnej skúšobnej dobe spracovania, po oboznámení sa s problematikou Vašej firmy. Pre približný výpočet môžete použiť kalkuláciu, uvedenú ďalej.

image
 

SADZBY HONORÁROV

pre vedenie účtovníctva, platné od 1.1.2009

Popis prác

Orientačné sadzby, ceny bez DPH

za 1 položku (prípad)

za 1 hodinu

Vedenie finančného účtovníctva

1,- až 2,- €

31,- €

Závierky (bilancie), komplexné účtovné poradenstvo

dohodou

33,20 €

Daňové poradenstvo, daňové priznania, zastupovanie vo veci daní a poplatkov, pracovné právo

dohodou

35,- €

Administratívna činnosť

dohodou

21,60 €

Mzdové účtovníctvo (cena na osobu za mesiac)

10,- €

dohodou

Pri náročných a komplexných daňových problémoch možnosť prirážky až 100%. K celkovému honoráru účtujeme naviac prípadné priame vecné výdavky, vynaložené v priamej súvislosti s plnením zmluvných záväzkov.

Uvedené ceny používame spravidla pre orientačný výpočet mesačného paušálu. Tento sa mení iba v prípade zmeny spotrebiteľských cien, prípadne pri trvalom náraste počtu dokladov, pracovníkov (zamestnancov) mandanta atp.

footer